Βυζαντινή Σημαία

Βυζαντινή Σημαία

Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2013

Η συμμετοχή μου στα διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα.Ένεκα του Μεταπτυχιακού προγράμματος ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ που παρακολουθώ στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου άνοιξα λογαριασμούς σε διάφορα κοινωνικά δίκτυα. Τους παραθέτω συγκεντρωμένους:

http://apkydimitrioszervos.blogspot.gr/
https://www.facebook.com/kktisivios
https://twitter.com/_Rwmanos_
http://www.linkedin.com/profile/view?id=74884895&trk=nav_responsive_tab_profile
http://www.flickr.com/photos/jimzervos/
https://www.youtube.com/user/dimzer99
http://www.slideshare.net/ZervosJim/newsfeed?new_signup=true


Εύχομαι Καλή Ακαδημαϊκή Χρονιά