Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτώβριος, 2014

Περί Παγκοσμιοποίησης

Εικόνα
Ι. Εισαγωγή
Η παγκοσμιοποίηση είναι ένα πολυσύνθετο φαινόμενο. Έναν ορισμό της δίνει το Βικιλεξικό που την προσδιορίζει ως την ιστορική εξέλιξη των τελευταίων δύο δεκαετιών, η οποία οδηγεί σε μία διαρκώς αυξανόμενη αλληλεξάρτηση μεταξύ των κρατών` Σε πρώτο στάδιο μέσω της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας ενώ στη συνέχεια περνά σε τεχνολογικό και πολιτισμικό επίπεδο (Βικιλεξικό, 07/04/2013: http://el.wiktionary.org). Βεβαίως, να σημειώσουμε ότι στην ακαδημαϊκή κοινότητα δεν έχουν καταλήξει σε κοινά αποδεκτό όρο που να εκφράζει την έννοια της παγκοσμιοποίησης στο σύνολό της (DavidHeld, 2004: 19). Με το παρόν, αφενός μεν θα επιχειρήσουμε να ενσκήψουμε στην οικονομική της διάσταση και την ευθύνη της στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, αφετέρου δε θα ερευνήσουμε τον ρόλο της στον επαναπροσδιορισμό του εθνικού στην εποχή μας, σε σχέση όμως με τη διεθνοποιημένη οικονομική πρακτική της.
ΙΙ.Οικονομική Παγκοσμιοποίηση και Χρηματοπιστωτική κρίση
Στις ημέρες μας οι οικονομικές δραστηριότητες έχουν λ…