Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάϊος, 2014

Ο ρόλος του δημοσιογράφου-επαγγελματία και του δημοσιογράφου-πολίτη στη σύγχρονη δημοσιογραφία

Εικόνα
Ι. Εισαγωγή
Η σύγχρονη δημοσιογραφία έχει συμπεριλάβει τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, τα οποία έχουν εισβάλλει για τα καλά στην καθημερινότητα όλων μας. Το γεγονός αυτό αποτελεί τη γενεσιουργό αιτία για το παρόν πόνημα, στο οποίο θα εξεταστούν οι ρόλοι του επαγγελματία-δημοσιογράφου και του πολίτη-δημοσιογράφου στην σημερινή εποχή των κοινωνικών μέσων. Η συλλογιστική μας θα κινηθεί απαγωγικά, δηλαδή από το γενικότερο στο ειδικότερο. Κατά συνέπεια, αφού ορίσουμε τις δύο έννοιες θα τις συγκρίνουμε με βάση τα χαρακτηριστικά που τις ορίζουν αλλά και σε σχέση με την παρουσία τους στη σύγχρονη δημοσιογραφία. Στη συνέχεια θα προχωρήσουμε σε μία μελέτη περίπτωσης όπως η ιστοσελίδα της εφημερίδας tovima.grώστε να επαληθεύσουμε τους ορισμούς ενώ θα συνοψίσουμε τα συμπεράσματά μας.
ΙΙ.Ο επαγγελματίας δημοσιογράφος και ο πολίτης δημοσιογράφος
Ο επαγγελματίας-δημοσιογράφος έχει να κάνει με τη συστηματική καταγραφή, κατανόηση, ταξινόμηση, αξιολόγηση σύνθεση και επεξήγηση διαφόρων στοιχείων και πληροφορ…