Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Δεκέμβριος, 2014

Η διαδικασία της επικοινωνίας στην ταινία μικρού μήκους της Νάνσυ Σπετσιώτη: «Τζαφάρ»

Εικόνα
Ι. Εισαγωγή
Τα μοντέλα επικοινωνίας είναι μηχανισμοί μέσω των οποίων λαμβάνει χώρα η διεργασία μετάδοσης και ανταλλαγής μηνυμάτων. Υπάρχουν διάφορα τέτοια μοντέλα. Από αυτά θα επιλέξουμε δύο για τις ανάγκες της εργασίας μας που αναφέρεται στην επεξήγηση της επικοινωνιακής διαδικασίας που αναπτύσσεται στην ταινία μικρού μήκους «Τζαφάρ» της Νάνσυ Σπετσιώτη. Το πρώτο είναι το μοντέλο των Shannonκαι Weaver (Fiske, 1992: 13), ενώ το δεύτερο εκείνο του Newcomb (Fiske, 1992: 42). Αφού αναλύσουμε την ταινία με βάση το καθένα από αυτά, στη συνέχεια θα προχωρήσουμε σε σύγκριση τους με σκοπό την ανάδειξη εκείνου που ανταποκρίνεται καλλίτερα στην επικοινώνηση του μηνύματος που εκπέμπεται από την ταινία.
II. Η εφαρμογή του μοντέλου των Shannon και Weaver στην ταινία
Το μοντέλο αυτό συνιστά μία γραμμική διαδικασία επικοινωνίας (Fiske, 1992: 13) που περιλαμβάνει τον πομπό (πηγή του σήματος) ο οποίος μεταδίδει μέσα από ένα κανάλι προς τον δέκτη, αναζητώντας, αφενός μεν την όσο το δυνατόν πιο απρόσκοπτη …