Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάρτιος, 2015

Εκπόνηση επικοινωνιακού σχεδίου για το Βυζαντινό Μουσείο

Εικόνα
Ι. Εισαγωγή
Η ομάδα μας του SuccessCommunicator(Φανταστικός τίτλος) κλήθηκε τον Νοέμβριο του 2014 να αναπτύξει ένα επικοινωνιακό σχέδιο για το Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών που να αφορά το εξάμηνο Φεβρουαρίου Ιουλίου 2015. Το σχέδιο είναι έτοιμο και περιλαμβάνει τα εξής: Σύντομη ανάλυση της παρούσης καταστάσεως με έμφαση στις αδυναμίες επικοινωνιακής πολιτικής, επιλογή των μέσων επικοινωνίας για την προώθηση της εκστρατείας του Μουσείου, επιλογή και εξήγηση των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων που θα ακολουθηθούν, το Κεντρικό προεκλογικό μήνυμα της εκστρατείας και όλα αυτά απεικονιζόμενα σε ένα απλό χρονοδιάγραμμα.
ΙΙ. Παρούσα κατάσταση
Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών αποτελεί ένα από τα ιστορικά Μουσείο στην Αθήνα. Παρ’ όλα αυτά δεν αποτελεί μία από τις πρώτες επιλογές των Αθηναίων πολιτών όσο και των τουριστών. Αν και διαφημίζει κάτω αριστερά το πιστοποιητικό βράβευσης από τη σελίδα tripadvisor, εντούτοις κατέχει την 26η θέση (http://www.tripadvisor.com.gr/Attract…